Ubezpieczenia INNE

Fabryka ubezpieczeń oferuje również szeroki zakres innych ubezpieczeń takich jak:
– OC pośredników nieruchomości
– OC zarządcy nieruchomości
– ubezpieczenia ochrony bezpieczeństwa informacji
– OC rolne
– OC medyczne
– ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych na stałe za granicą w czasie ich pobytu w RP
– ubezpieczenia OC przewoźnika
– ubezpieczenie OC spedytora
– ubezpieczenie CARGO